Oferta educativa

El Col·legi Shalom escolaritza els nens i nenes des dels 3 anys (P3) fins als 18 anys (2n Btx).  La nostra oferta educativa s’estructura de la següent manera:

 

 


L’alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa.


      - Som responsables del seu creixement personal i del seu aprenentatge.
      - L’alumne/a participa de forma activa en la vida del nostre centre.
     - Motivem a cada alumne i alumna per a què avanci de forma constant en el seu procés d’aprenentatge.
     - En totes les matèries treballem la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, les TIC i l’educació en valors.