Fundació PROACIS

La Fundació PROACIS és una organització no governamental pel desenvolupament amb caràcter internacional, sense ànim de lucre. Està reconeguda per ordre Ministerial de 18 de març de 2004, inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 28/1302 i en l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel desenvolupament (AECID). Tots els anys audita els seuss comptes.

     

La Fundació PROACIS pertany a la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, fundada l'any 1877, i té les seves arrels en el carisma de reparació de Santa Rafaela Maria. La nostra congregació sempre ha tingut un gran compromís i solidaritat amb els països en vies de desenvolupament. Moltes Esclaves del Sagrat Cor de Jesús i col·laboradors seglars han dedicat el millor de la seva vida i del seu temps a les persones més necessitades. 

La Fundació PROACIS neix com un projecte apostòlic de les Esclaves de Sagrat Cor de Jesús que vol donar resposta als grans desafiaments del món actual i com una forma de col·laboració activa i solidària dels laics en la missió que l’església ha encomanat a l’Institut.


   Què volem


Els objectius principals de la Fundació PROACIS són:

-   Promoure i realitzar Projectes Solidaris de desenvolupament en els sectors de l’educació, la sanitat, la cultura i tots aquells destinats a la promoció integral de les persones dels països en vies de desenvolupament i dels nuclis de població que pateixen les conseqüències de la pobresa i marginació en l’anomenat quart món.
 -Sensibilitzar davant dels problemes d’exclusió que crea la pobresa, per promoure la solidaritat, la reconciliació i la cultura de la pau.
 -Animar i possibilitar el voluntariat PROACIS que es caracteritza per l’acció solidària i per l’afany a transformar la societat segons els valors evangèlics.
   Contacta amb PROACIS


Si vols saber més sobre la feina que fa la Fundació PROACIS o si vols col·laborar en la seva tasca, visita la pàgina web:   El Projecte Solidari 2011 del Col·legi Shalom


                      
                      Comunitat de Villatina Alta (Medellín-Colòmbia)

Villatina és una població que limita al sud amb Caicedo, al nord amb el districte “13 de Noviembre”, a l’est amb el Pinal i a l’oest amb la Serralada i el turó “Pan de Azúcar”.

La problemàtica dels joves de Villatina, rau en la manca d'alternatives saludables. S’està intentant crear espais amb noves ocupacions, que siguin atractives per a ells/es i que aconsegueixin allunyar-los/les del joc i de les drogues. Aquestes activitats són: entrenaments de futbol, un grup de música, classes de dansa i teatre, sortides al cinema i a parcs temàtics. El més important és aconseguir la continuïtat, un grup que funcioni, a ser possible, tots els caps de setmana, a fi d’evitar recaure en aquestes conductes durant els caps de setmana.

     
 
Crear espais lúdics alternatius on es puguin compartir els aspectes positius de la vida (trobades, celebracions, festes familiars, esports...) Enfortir la seva formació en valors humans i d’autoestima i potenciar les classes de música. Formació e integració per als joves, fora del col·legi, que els permeti portar a terme activitats d’oci educatives i sanes. El nombre de beneficiaris són uns 230 nois i noies.


   Altres Projectes Solidaris 2011

Un cop més us presentem aquest quadern amb els Projectes als quals desitgem respondre aquest any 2011. Són projectes que, com veureu, ens arriben des de diferents parts del món on la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús realitza la seva missió.