Educació infantilL'Educació Infantil de segon cicle consta de tres cursos (P3, P4 i P5) i s'imparteix als infants de 3 a 5 anys. En el nostre centre està concertada i presenta dues línies per nivell escolar.
(P3 - TRENS I COTXES / P4 -SUBMARINS i VAIXELLS / P5 - GLOBUS i AVIONS)
 
Es troba organitzada d'acord amb els principis d'educació comuna, inclusiva, coeducadora i cristiana. Partim d’un concepte integral de l’educació que incideix en tots els àmbits de la vida del nen o la nena: personal, social i familiar. Volem oferir sabers culturals, destreses i valors cristians considerant l’alumne/a en la seva globalitat: cognitiva, motora, relacional i personal.