Biblioteca

L’escola ofereix un servei de Biblioteca, supervisat per un adult i dirigit als alumnes d’ESO i batxillerat que fan ús del servei de menjador.
En aquest espai poden llegir aquelles lectures que creguin apropiades o avançar tasques escolars i dedicar temps a l'estudi d'alguna matèria. 

L’horari d’utilització és de 14h 30 a 15h 30 els dimarts, dimecres i dijous.