Anglès Cambridge


Què són els Certificats Cambridge ESOL?


És un sistema d’exàmens, elaborats per la Universitat de Cambridge, que avaluen el coneixement d’anglès de persones no nadiues (ESOL, English for Speakers of Other Languages). Aquests exàmens segueixen les directrius del Marc Comú Europeu de Referència del Consell d’Europa, la qual cosa garanteix l’estandardització internacional i objectiva dels nivells d’ensenyament, així com l’avaluació dels seus resultats.

En el nostre centre, conjuntament amb l’empresa Activa, preparem els alumnes i les alumnes en les quatre habilitats de l’anglès com a segona llengua, amb la intenció de superar aquestes proves i d’aquesta manera obtenir títols vàlids a nivell internacional.


A qui va dirigit?


A tots els nostres alumnes a partir de 7 anys (2n de Primària); en el cas que estiguin inscrits a l'Escola d'Idiomes.


Com són els exàmens?


Els exàmens avaluen el domini dels alumnes en les quatre destreses bàsiques de l’aprenentatge de l’anglès: comprensió lectora, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

Les proves es realitzen en les dates i instal·lacions designades per Cambridge; si bé existeix la possibilitat que, en cas de tenir un nombre suficient d’alumnes, es facin al propi centre.


Com es treballa l'expressió oral?

Comptem amb la col·laboració de professorat nadiu com a auxiliar de conversa i que participa de la formació dels/de les alumnes. A través del treball en grups de 2-4 alumnes on es practica la conversa i es prepara la part oral de les proves, o bé realitzant classes magistrals sobre aspectes culturals dels països anglosaxons.

Aquest auxiliar de conversa, treballa tant amb els alumnes de primària com amb els de secundària i batxillerat, i sobretot, amb aquells alumnes que es presentaran als exàmens de Cambrige ESOL. 


Quins nivells hi ha?

Per als alumnes que es troben entre 7 i 12 anys, Cambridge ofereix els exàmens YLE (Young Learners English).
Aquestes proves, adaptades a les necessitats dels nens, presenten tres nivells:
     - Starters.
     - Movers.
     - Flyers.

Per als alumnes a partir dels 12 anys (Secundària), els nivells bàsics de Cambridge ESOL són els següents:
     - Key English Test (KET)
     - Preliminary English Test (PET)
     - First Certificate in English (FCE)
     - Certificate in Advanced English (CAE)
     - Certificate of Proficiency in English (CPE)
 
Quins avantatges té?


Com a centre reconegut per la Universitat de Cambridge ESOL Examinations disposem de diferentes avantatges:

lEls alumnes i les alumnes no han de sortir del centre per preparar-les.
lEls grups de treball són reduïts i homogenis.
lHi ha un seguiment personalitzat dels alumnes per especialistes d’anglès.
l
 
Els exàmens es poden realitzar en el propi centre (o agrupant uns quants centres de la mateixa zona) i en condicions econòmiques avantatjoses.
lAquests certificats són acceptats per un gran nombre d’institucions educatives.
lUn tribunal examinador amb un gran prestigi certifica el nivell d’anglès.